Är du redo att rädda ditt förhållande och avsluta ditt beroende på 90 dagar? 
boka en gratis konsultation | +46 (0) 73 140 21 03 | chris@tpc.life | Telefontid 08:00 - 17:00


Hur Porrkonsumtion Kan Påverka Minnet Och Fokusförmågan

Är Du Nyfiken På Hur Det Skulle Kunna Påverka Ditt Liv Om Du Slutade titta På Porr?
Du Kanske Är En Orolig Partner Som Vill Veta Mer.

En överhängande majoritet av alla som återhämtar sig från ett porrberoende beskriver vittnar om följande positiva förändringar:
Klarare sinne
Förbättrat minne
Bättre fokus och koncentration
Som en dimma lättat över sinnet

Frekvent porrkonsumtions påverkan på unga människors akademiska prestation.

En studie visar tydligt kopplingen mellan porrkonsumtion och försämrad akademisk prestation.
Efter sex månader hade studien visat att unga mäns betyg och generella prestation hade försämrats markant efter att ha exponerats för internet porr.
Försämringen av prestationen skedde successivt i takt med att porrkonsumtionen började kapa och lura det naturliga belöningssystemet mer och mer.
Vårt naturliga belöningssystem är mycket känsligt för dopamin av naturliga och goda överlevnad skäl som både individer och art. Unga människors belöningssystem är inte helt färdigutvecklade vilket gör dem extremt känsliga för dopamin.

Det sker en gradvis förändring i takt med att dopamin rusen från porrkonsumtionen blir altmer vilkig och andra saker läggs då mer och mer åt sidan, såsom intressen, studier och sociala sammanhang.
Detta resulterar naturligt i att den akademiska prestationen försämras i takt med att studierna ges mindre och mindre uppmärksamhet.

Frekvent porrkonsumtions effekt på hur människor ser varandra

Gradvis leder frekvent porrkonsumtion till tvångsmässig objektifiering och avhumanisering av människor.Sakta förändras hur människor ser varandra och det blir förvrängt.
Tillslut sker objektifieringen tvångsmässigt, utan att personen i fråga tänker på det. Detta beteendemönster är mycket svårt att kontrollera och skapar ofta känslor av skam och skuld.

Porrkonsumtions påverkan på minnet

Denna studie visar korrelationen mellan exponering av pornografiskt innehåll och försämrat arbetsminne.
Arbetsminnet har till uppgift att temporärt lagra information om hur någonting ska utföras samtidigt som det utförs, och när vi ställs inför utmaningar.
Hjärnans arbetsminne är är som en sökmotor.
Till exempel när du ställs inför ett matematiskt problem är det ditt arbetsminne som söker rätt på och “tar fram” exakt den kunskapen du har om just detta problem och håller det nära till hands till du är färdig med uppgiften. 
Eller när du ska genomföra en en finansiell månadsrapport, eller en obligatorisk rutinservice på helikoptrar efter varje 100 flygtimmar eller gjuta en husgrund.
Arbetsminnet ser till att din kunskap om den specifika uppgiften finns nära till hands under utförandet av uppgiften.
Andra vitala uppgifter som vår hjärnas arbetsminne ansvarar för är:
Arrangera bokstäver när vi läser. Alltså något ditt arbetsminne jobbar med precis just nu.
  Hålla fokus mot mål.
Motstå distraktioner.

Om vi utsätts för frekvent exponering av pornografiskt innehåll minskar effekten i och kraften av arbetsminnet. 
Detta leder naturligt till att det kan kännas svårare att genomföra uppgifter från början till slut. Läsa längre stunder. Bibehålla fokus, uppnå mål och vara motståndskraftig mot distraktioner.

Minnesträning ökar impulskontroll och minskar intresset för beroendemönster.

En fantastisk upptäckt som gjordes i studien är förutom att frekvent porrkonsumption och andra beroendeframkallande ovanor som alkohol och droger försämrar arbetsminnet, så visar också studien att träning och arbete med att förbättra arbetsminnet direkt leder till att minska “intresset” för beroendemönstren.
Detta sattes på prov under en månad med alkoholister. Under en månads tid genomförde dem träning av sina arbetsminnen.
Resultatet är häpnadsväckande. Testpersonerna visade inte bara upp stärkta arbetsminnen utan även ett minskat intag av och intresse för alkohol.
Upprätthållande och arbete med att förbättra arbetsminnet stärker impulskontroll och underlättar processen att återhämta sig från beroende.

Det finns ett mycket effektivt sätt att stärka arbetsminnet och samtidigt:
Utmana dig själv
Socialisera dig
 Lätta på stress
Stärka familjeband
Ta vara på din personliga tid
Vårda din spiritualitet
Lära dig nya färdigheter

Allt ovan nämnt och mycket mer är direkt länkat till att utöva en hobby.
De stärkande och upplyftande effekterna av att utöva en hobby är generellt förbisett av många människor, beroende eller inte.
Vilken hobby har du lagt åt sidan eller inte givit ett försök ännu?
Ge dig själv detta potenta verktyg inte bara på din resa ur beroende utan även på din resa genom livet!

Din comeback story är vår passion.
Kontakta oss för en gratis konsultation utan vidare förpliktelser om du är redo att för nästa nivå.

©2018 upr.life Av TPC International
Adress
Österängsvägen 16
182 46 Enebyberg
Stockholm

Kontakt
För generella frågor - chris@tpc.life
Exklusivt för konsultationsbokning - 073 140 21 03
Powered By ClickFunnels.com